Роздільнянська територіальна громада

Одеська область, Роздільнянський район

29/10/2023

Рішення міської ради від 09.06.2021 № 756-VIII «Про затвердження Положення про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IX сесія VIII скликання

 
РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

 

Відповідно до частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання  допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики та з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту, Роздільнянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, – 2000,00 гривень (дві тисячі гривень 00 копійок).

  2. Затвердити Положення про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (далі – Положення) (додається).

  3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Роздільнянської міської ради від 24 грудня 2013 року № 1436-VI «Про надання допомоги на поховання».

  4. Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради надання допомоги на поховання здійснювати відповідно до цього рішення та затвердженого Положення.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту.

 

 

Міський голова ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В.О.Шовкалюк
 

 

   
 

9 червня 2021 року
№756-VIII

   

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

9 червня 2021 року

№756-VIIІ

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

 

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає умови та порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. 

1.2. Це Положення розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого».

1.3. Допомога  на  поховання  померлої  особи надається за останнім місцем проживання померлого у розмірі, встановленому рішенням Роздільнянської міської ради.

 

2. Порядок надання допомоги на поховання

2.1 Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5) особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Реєстрація місця проживання на момент смерті померлої особи повинна бути на території Роздільнянської міської територіальної громади Одеської області.

 

2.2. Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, необхідно надати такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорту чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

5) копію свідоцтва про смерть;

6) особистий соціальній рахунок одержувача допомоги на поховання, відкритий у відділенні банку;

7) довідку з центру зайнятості, що померла особа не перебувала на обліку як безробітна;

8) копію трудової книжки померлої особи (перша та остання сторінки).

 

2.3. Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які зазначені у п.п.1 п.2.1, необхідно надати довідку з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.

2.4. Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які зазначені у п.п.2.3 п. 2.1, необхідно надати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

2.5. Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які зазначені в п.п.5  п.2.1, необхідно надати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії, або державної соціальної допомоги, або пенсія не призначалася відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю».

2.6. Документи на виплату допомоги на поховання подаються до Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради.

2.7. Виплата допомоги на поховання виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, здійснюється на підставі наказу начальника Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради.

 

3. Заключні положення

3.1. Контроль за повнотою пакету документів, необхідного для допомоги на поховання, покладається на спеціаліста І категорії Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради.

3.2. Контроль за виплатою допомоги на поховання покладається на головного бухгалтера Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради.

3.3. Кошти, передбачені для надання допомоги на поховання виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, використовуються лише за цільовим призначенням. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на начальника відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради.

3.4. Начальник відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради щорічно звітує про використання коштів, виділених для допомоги на поховання виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.


Громада у соцмережах:

       

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення